Jetty Leffring, overlevende WOII: ‘Zodat ze Nooit vergeten zullen worden’

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Jetty Leffring, overlevende WO2 verteld haar verhaal via internet nu de lezing tijdens de ceremonie van de dodenherdenking 2020 niet door kan gaan. Joure 4 mei 2020 Stichting Nationale Herdenking Joure Opdat we niet vergeten.....

 

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie

Evert van der Wiel – Algemeen bestuurslid

 
KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl