Fietsroute Oorlogsmonumenten

 

1. We starten bij de Hobbe van Baerdttsjerke (Hervormde Kerk)
Aan de noordmuur van de toren van deze kerk is een gedenksteen aangebracht van de beeldhouwer Nico Onkenhout uit Amsterdam met het opschrift: “Hwant mei God en mei minsken haste striden en dou hast oermastere, Genesis 32 vers 22-32, 1940-1945”. Daaronder de namen van de gevallen inwoners van de toenmalige gemeente Haskerland. De gedenksteen werd onthuld op 3 mei 1952.


2. We fietsen de Midstraat door via de Merk naar de Geert Knolweg op en op de kruising bij de Jumbo gaan we linksaf naar de Westermarwei, bij het Van Aalzumlaantje (pad aan de rechterkant) gaan we rechtsaf,
het schelpenpad volgen tot aan de Haskerveldweg, rechtsaf en doorfietsen nar Haskerhorne.

 

 

Geert Knol, geboren 17-11-1911. Deze Jouster marechaussee heeft voor de Friese illegaliteit veel betekend. Na een in brand gestoken transport, moest Knol dit voorval onderzoeken. Uiteraard kon Knol niemand arresteren. Een 'foute’ arts vertrouwde Knol niet en heeft hem verraden. Op 28 augustus 1944 werd hij door de beruchte SD op het politiebureau te Joure gearresteerd en op 9 september 1944, na gemarteld te zijn, in  Ten Boer (Groningen) door de Duitsers geëxecuteerd.

 

3. Doorfietsen richting viaduct en richting Haskerhorne. Bij de kerk gaan we rechtsaf. Op het kerkhof van deze kerk ligt een oorlogsgraf. Als we doorfietsen is de derde straat links genoemd naar Hotze Brouwer.
Hotze Brouwer, geboren 28-05-1910. Was betrokken bij illegaal werk, o.a. vervoer en opslag van wapens voor de verzetsstrijders van Haskerland. Is door de Duitsers gearresteerd en later bij een vergelding voor de dood van twee politieagenten gefusilleerd op 17 maart 1945 in Doniaga.

 

4. We fietsen rechtdoor het dorp uit, de eerste weg linksaf de bosweg op. Na ongeveer 400 meter bij een rood paaltje rechts het bos in. Na ongeveer 100 meter links staat het gedenkteken van de droppingsplaats. Parkeer de fietsen hier en loop een stukje het bos in. Hier staat een vrijwilliger die hierover vertelt.
Op deze droppingsplaats zijn in de winter van 1944-1945 door de geallieerden regelmatig wapens gedropt ten behoeve van het verzet.

5. Fiets verder over het bruggetje het Peter Tazelaarpad op.

Peter Tazelaar, geboren 05-05-1920, landelijk bekend als verzetsstrijder. Zijn activiteiten van hem zijn te zien in de film en de musical ‘Soldaat van Oranje’. Hij is geboren in Haskerland.

6. Volg het pad richting het Nannewijd. Bij de splitsing rechtsaf over het bruggetje de Veenscheiding op, richting St. Johannesga. Na de Veenscheiding kom je op de Kadijk. Eerste straat links de Kerkhoflaan op. Aan je rechterhand zie je een kerkhof waar ook oorlogsgraven liggen, waaronder die van Richard Jung, hier zal een vrijwilliger vertellen over Richard Jung.
Richard Jung, geboren 27-02-1911 in Tsjechië. Gedeserteerd Duits militair. Jung deed dienst bij de verzetsgroep Haskerland, onderdeel van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Gesneuveld bij Scharsterbrug in een strijd waarbij de Canadezen meehielpen dit dorp te bevrijden.
7. We fietsen weer terug en aan het einde van de Kerkhoflaan linksaf via de Kadijk naar de Kampweg, hier gaan we rechtsaf vlak voor de driesprong met de Meerweg staat een vrijwilliger bij de Wite Peal, hier stond een werkkamp in de oorlog.

8. Hierna doorfietsen naar Ouwsterhaule, op de driesprong ga je naar rechts en kom je bij het twee

monumenten bij de kerk. Hier staat de kleinzoon van Jetze Veldstra die iets gaat vertellen over zijn opa en verzetsheld Jetze Veldstra.

Jetze B. Veldstra, Hij pleegde illegaal verzet en hielp vele onderduikers. Omdat hij een illegaal zendstation bezat en zijn naam via een andere zender per ongeluk bij de Duitsers terechtkwam, is hij gearresteerd. Ontkennen hielp niet omdat de Duitsers van alles op de hoogte waren. Na in Scheveningen gevangen gehouden te zijn, kwam hij in het concentratiekamp Neuengamme terecht waar hij in 1944 is gestorven. Van het geld wat men had ingezameld ter ere van de huldiging van Veldstra, men dacht nog lang dat hij de oorlog had overleefd, heeft men een monument opgericht bij de kerk van Ouwsterhaule. Dit monument is op 4 mei 1995 heronthuld. Op 5 mei 2015 is er een nieuw monument ter ere van Jetze Veldstra onthuld door de nabestaanden van hem.

9. Fiets nu door via de Haulstersingel naar Joure over de Scheen. De 2e weg links is de Uilke Boonstralaan, via deze laan vind je rechts een nieuwe wijk met de straatnaam Sjoerd Wiersmahof.
Uilke Boonstra, geboren 09-01-1899, Architect bij gemeentewerken Haskerland. Was een bekend Fries verzetsstrijder, organisator van verschillende overvallen en oprichter van een knokploeg tegen de Duitse bezetters. Op 1 februari 1944 werd hij gearresteerd in Heerenveen na verraad door een marinier die een wapeninstructie aan een verzetsgroep van Boonstra had gegeven. Door vol te houden dat hij onschuldig was, werd hij vrijgelaten, maar een paar weken later opnieuw gearresteerd omdat hij onmiddellijk weer in de illegaliteit aan de slag gegaan. Op 18 augustus 1944 werd hij gefusilleerd in Vught.

Sjoerd Wiersma, was actief in het verzet en zette zich in voor de crechekinderen van de Hollandsche Schouwburg.

10. Hier eindigt de fietstocht.