Het schema voor de Nationale Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2023

19.15 uur verzamelen voor de stille tocht In de Torenstraat naast de Hobbe van Baerdtkerk in Joure. Vervolgens stille tocht richting park Herema State.

20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte de herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van gedichten door enkele kinderen n.a.v. de gedichtenwedstrijd rond het thema 'Hoe voelt het om vrij te kunnen zijn?’ worden er kransen gelegd door scholen en diverse instellingen.

20.45-21.45 Herdenkingsconcert in de Hobbe van Baerdtkerk. Uitgevoerd zal worden het Requiem van Gabriel Faure. Tevens zullen er afscheidsbrieven van gedeporteerden worden voorgelezen tussen de delen van het Requiem.
Toegang GRATIS, collecte bij de uitgang.

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl