Ondanks de huidige situatie willen wij als stichting toch actief blijven en onze boodschap ook dit jaar weer onder de aandacht brengen bij jong en oud.
Hoe de jaarlijkse traditionele herdenking op 4 mei er precies uit zal gaan zien weten we nog niet, maar evenals afgelopen jaar zullen wij zeker iets gaan organiseren en dit publiceren in alle vormen van media (pers - stream - social media).
Traditie-getrouw blijven we ook kinderen op de basisscholen interesseren over het belang van herdenken.
Dit jaar gaan we het meer op de digitale manier doen en deels op ‚reclame’-zuilen.
We zijn van plan om op grote zuilen/borden in Joure en omgeving, middels tekeningen en korte gedichten de visie en gedachten van jongeren te laten zien.
Op die manier hoeven we niet dicht bij elkaar te komen, maar kunnen we al lopend, fietsend en rijdend de zuilen/borden bekijken.
Verder organiseren we voor de jeugd Happy Stones - Puzzeltocht - Speurtocht en Lifestream.
We gaan deze activiteiten ook digitaal opnemen en verspreiden (dus ouderen in rust- en verpleeghuizen, maar ook iedereen in de samenleving zal de link naar deze opnamen kunnen bekijken).
Op deze manier zijn en blijven we met jong en oud (hetzij op afstand) met elkaar verbonden.
Ook zijn we bezig een herdenkingsconcert op 4 mei voor jong en oud te organiseren.
Ook dit gaan we streamen, meer hierover volgt zo spoedig mogelijk aanvullende informatie.

het bestuur, hartelijke groet en blijf gezond!

(voormalige gemeente Skarsterlân)
Ca. 21 kilometer


1. We fietsen richting Midstraat, naar de Hobbe van Baerdttsjerke (Hervormde Kerk)
Aan de noordmuur van de toren van deze kerk is een gedenksteen aangebracht van de beeldhouwer Nico Onkenhout uit Amsterdam met het opschrift: “Hwant mei God en mei minsken haste striden en dou hast oermastere, Genesis 32 vers 22-32, 1940-1945”. Daaronder de namen van de gevallen inwoners van de toenmalige gemeente Haskerland. De gedenksteen werd onthuld op 3 mei 1952.

2. We fietsen de Midstraat door, de Merk op. We fietsen de Geert Knolweg uit.
Geert Knol, geboren 17-11-1911. Deze Jouster marechaussee heeft voor de Friese illegaliteit veel betekend. Na een in brand gestoken transport, moest Knol dit voorval onderzoeken. Uiteraard kon Knol niemand arresteren. Een 'foute’ arts vertrouwde Knol niet en heeft hem verraden. Op 28 augustus 1944 werd hij door de beruchte SD op het politiebureau te Joure gearresteerd en op 9 september 1944, na gemarteld te zijn, in Ten Boer (Groningen) door de Duitsers geëxecuteerd.

3. Doorfietsen richting viaduct en richting Haskerhorne. Bij de kerk gaan we rechtsaf. De derde straat links is de Hotze Brouwerstraat.
Hotze Brouwer, geboren 28-05-1910. Was betrokken bij illegaal werk, o.a. vervoer en opslag van wapens voor de verzetsstrijders van Haskerland. Is door de Duitsers gearresteerd en later bij een vergelding voor de dood van twee politieagenten gefusilleerd op 17 maart 1945 in Doniaga.

4. We fietsen rechtdoor het dorp uit, de eerste weg linksaf de bosweg op. Na ongeveer 400 meter bij een rood paaltje rechts het bos in. Na ongeveer 100 meter links staat het gedenkteken van de droppingsplaats.
Op deze droppingsplaats zijn in de winter van 1944-1945 door de geallieerden regelmatig wapens gedropt ten behoeve van het verzet.

5. Fiets weer terug en ga rechtsaf de Bosweg op. Aan het eind van de weg links aanhouden, over het bruggetje het Peter Tazelaarpad op.
Peter Tazelaar, geboren 05-05-1920, landelijk bekend als verzetsstrijder. Zijn activiteiten van hem zijn te zien in de film en de musical ‘Soldaat van Oranje’. Hij is geboren in Haskerland.

6. We volgen het pad richting het Nannewijd. Bij de splitsing rechtsaf over het bruggetje de Veenscheiding op, richting St. Johannesga. Na de Veenscheiding kom je op de Kadijk. Eerste straat links de Kerkhoflaan op. Aan je rechterhand zie je een kerkhof waar ook oorlogsgraven liggen, waaronder die van Richard Jung.
Richard Jung, geboren 27-02-1911 in Tsjechië. Gedeserteerd Duits militair. Jung deed dienst bij de verzetsgroep Haskerland, onderdeel van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Gesneuveld bij Scharsterbrug in een strijd waarbij de Canadezen meehielpen dit dorp te bevrijden.

7. Aan het einde rechts (Streek), 1e weg links (Molenstelle), op de T-splitsing rechts, fietspad langs Hogedijk. Einde fietspad, weg oversteken (Polle). Op de T-splitsing rechts (Kleine Weg). De volgende T-splitsing links (Kerkweg), daarna weer een T-splitsing. Bij deze splitsing kun je links een blik werpen op het Tjeukemeer.
Hier vond op 14 oktober 1940 een drama plaats. Een luitenant ter zee, Lodewijk van Hamel, had een ondergrondse inlichtingendienst opgebouwd met eigen zendapparatuur. Toen dat werk klaar was, wilde hij samen met vier anderen terug naar Londen. Ze zouden opgehaald worden door een watervliegtuig. Door het slechte weer ging de eerste poging niet door. In de dorpen vertrouwde men de vreemde mensen niet. Er werd gepraat, waarna de Duitsers de aanstaande Engelandvaarders arresteerden. Op het tijdstip dat het watervliegtuig zou komen, zaten de Duitsers in een politieboot met een zaklamp te seinen. Het watervliegtuig daalde, waarna de Duitsers het vuur openden. Het vliegtuig met de Jouster piloot Schaper werd geraakt maar kon desondanks zwaar gehavend ontkomen.

8. Na de blik op het Tjeukemeer fietsen we door en gaan bij de T-splitsing eerst rechts, dan links (Skredijk). Op de T-splitsing zie je de Jetze Veldstraweg.
Jetze B. Veldstra, Hij pleegde illegaal verzet en hielp vele onderduikers. Omdat hij een illegaal zendstation bezat en zijn naam via een andere zender per ongeluk bij de Duitsers terechtkwam, is hij gearresteerd. Ontkennen hielp niet omdat de Duitsers van alles op de hoogte waren. Na in Scheveningen gevangen gehouden te zijn, kwam hij in het concentratiekamp Neuengamme terecht waar hij in 1944 is gestorven. Van het geld wat men had ingezameld ter ere van de huldiging van Veldstra, men dacht nog lang dat hij de oorlog had overleefd, heeft men een monument opgericht bij de kerk van Ouwsterhaule. Dit monument is op 4 mei 1995 heronthuld. Op 5 mei 2015 is er een nieuw monument ter ere van Jetze Veldstra onthuld door de nabestaanden van hem.

9. Ga links richting de Sluisweg, 1e weg rechts, de Sluisweg op. Ga verder bij het gemaal het fietspad op. Onder de 4-baansweg door, richting Scharsterbrug. In Scharsterbrug bij de brug stoppen.
De brug in Scharsterbrug werd aan het begin en aan het eind van de oorlog aangevallen. Het dorp was veranderd in een ravage. Er vielen doden en gewonden. De vrouw van de brugwachter en Richard Jung (weet je nog, de soldatenhelm op de begraafplaats in St. Johannesga?!) werden hier gedood. De onthulling van de gedenksteen in de restmuur van het oude brugwachtershuisje vond plaats op 15 april 1995.

10. Ga terug door Scharsterbrug. Verder richting Joure, door de tunnels heen naar de Scheen, 2e weg links is de Uilke Boonstralaan.
Uilke Boonstra, geboren 09-01-1899, Architect bij gemeentewerken Haskerland. Was een bekend Fries verzetsstrijder, organisator van verschillende overvallen en oprichter van een knokploeg tegen de Duitse bezetters. Op 1 februari 1944 werd hij gearresteerd in Heerenveen na verraad door een marinier die een wapeninstructie aan een verzetsgroep van Boonstra had gegeven. Door vol te houden dat hij onschuldig was, werd hij vrijgelaten, maar een paar weken later opnieuw gearresteerd omdat hij onmiddellijk weer in de illegaliteit aan de slag gegaan. Op 18 augustus 1944 werd hij gefusilleerd in Vught.

11. Fiets rustig door naar het park Heremastate, einde fietstocht.

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie

Evert van der Wiel – Algemeen bestuurslid

 
KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl