Het gedicht van Jant Pasveer uit groep 8 van Wumkesskoalle

ik

in een boom

kijkend naar buiten

kijkend

hoe kleurrijk

het nu is

ik

in een boom

denkend aan

hoe zwart

het ooit was

aan kinderen

zonder ouders

ouders

vechtend voor vrede

ik

in een boom

hoor de klok

luiden

en de vrede

is begonnen

nu herdenken we

de mensen die

echt hebben gewonnen

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl