Het gedicht van Marleen uit groep 8A van 't Haskerfjild

4 mei


De hele tuin vol bloemen.

Ik leg eentje neer speciaal voor jou.

In stilte sta ik daar.

Iedereen denkt aan jou.

Ik mis jou.

Net zoals de rest.

Vrijheid is fijn.

Maar voor altijd onthoud ik de pijn.

De pijn die ik voel,

vanbinnen in mijn hart.

Wanneer ik een bloem neer leg voor jou.

Verlaat de kou,

weer even mijn hart.

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl