Stichting

Doelstellingen van de stichting, notarieel vastgelegd

  • De Stichting Nationale Herdenking Joure heeft ten doel: gebeurtenissen t.a.v. personen als zaken voorgevallen tijdens de tweede wereldoorlog blijvend in herinnering te houden, en het herdenken van een ieder die voor onze vrijheid is gevallen. Dit als waarschuwing voor de toekomst en bewustmaking van de gevolgen van oorlog en onderdrukking bij met name de jongeren.
  • De stichting tracht daarbij een zo neutraal mogelijk beleid te voeren, bedoeld voor de hele gemeenschap, zonder voorkeur voor geloof, ras, stand, cultuur of politieke overtuiging.
  • De stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door:
    • Het jaarlijks organiseren van een stille tocht op de avond van 4 mei.
    • Het steunen en organiseren van educatieve projecten op basis- en voortgezet onderwijs.
    • Het jaarlijks organiseren van een herdenkingsconcert.
fjo_PH_dodenherdenking2.jpg

We vinden het als stichting belangrijk dat we ons blijven inzetten voor: vrijheid begrip, respect, tolerantie, dankbaarheid en vrede!
Word ‘vriend’ voor €10,- of meer per jaar
Opdat we niet vergeten…

Stichting Nationale Herdenking Joure

Jan Vermaning - Voorzitter

Seerp Rijpkema - Penningmeester

Trijntje Boerland-Terpstra - Secretariaat

Zlata Gromic - Media en digitalisering

Gera Veldstra - Educatie


KVK:  01096326
www.herdenkennieuwestijl.nl